OverView

 • เป็นเครื่องพิมพ์อิงค์เจทประเภท UV ซึ่งไม่เป็นอันตรายต่องสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
 • เหมาะกับงานพิมพ์แบบแผ่น(Rigid) แต่มี Option เสริม RMO เพื่อให้สามารถพิมพ์วัสดุแบบป้อนม้วน(Roll to Roll)ได้ด้วย
 • เป็นเครื่องพิมพ์ Flatbed มี่ตั้งแต่รุ่น Entry model ไปจนถึง Production ซึ่งมี specficication ที่ต่างกัน 
 • คุณภาพของงานพิมพ์ที่ได้ใกล้เคียง Photographic Print เพราะเราใช้เทคโนโลยี Grayscale Printheads คือ หยดหมึกมีขนาดเล็กและมีขนาดที่แตกต่างกัน 6 -42 พิโคลิตร ทำให้ภาพที่ได้มีโทนสีที่เรียบและประหยัดหมึกพิมพ์
 • หมึกพิมพ์ 5 สี : C, M, Y, K และ W
 • พิมพ์วัสดุที่มีความหนาได้สูงที่สุด 4.8 เซนติเมตร
 • สามารถพิมพ์หลาย pass เพื่อให้งานพิมพ์ที่ได้มีมิติและมีผิวสัมผัสได้
 • ความเร็วในการพิมพ์ 22 ตารางเมตร/ชั่วโมง(Production Mode) , Express Mode ความเร็วในการพิมพ์ได้ถึง 32 ตารางเมตร/ชั่วโมง, Color+white ความเร็วในการพิมพ์ 7.6 ตารางเมตร/ชั่วโมง
 • ขนาดสูงสุดของวัสดุแบบแผ่น 1.25 x 2.5 เมตร
 • พิมพ์วัสดุแบบแผ่นที่มีความหนาได้สูงสุด 48 มิลลิเมตร
 • Option ในการพิมพ์ป้อนม้วน(Roll Media Option)
 • ขนาดหน้ากว้างสูงสุดของวัสดุแบบม้วน : 0.9 – 2.2 เมตร
 • ขนาดงานพิมพ์ของวัสดุแบบป้อนม้วนได้สูงสุด : 2.9 เมตร
 • ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของแกนวัสดุแบบป้อนม้วนได้สูงสุด : 24 มิลลิเมตร
 • จำนวนหัวพิมพ์ทั้งหมด(Print head) : 10 หัว(2 หัวพิมพ์ต่อ 1 สี)
 • ขนาดเครื่องพิมพ์ : 4.1x2.0 เมตร (ถ้ามี RMO : 4.1x2.3 เมตร )
 • น้ำหนักเครื่องพิมพ์ : 473 กิโลเมตร(ถ้ามี RMO : 650 กิโลเมตร)กระแสไฟฟ้า : single phase AC 220-240 VAC, 1 x 13 A, 1 x 8A
 • อุณหภูมิในการทำงาน 18 – 30 องศาเซลเซียส RH 30%-70%

Quantityshare this on

 • เป็นเครื่องพิมพ์อิงค์เจทประเภท UV ซึ่งไม่เป็นอันตรายต่องสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
 • เหมาะกับงานพิมพ์แบบแผ่น(Rigid) แต่มี Option เสริม RMO เพื่อให้สามารถพิมพ์วัสดุแบบป้อนม้วน(Roll to Roll)ได้ด้วย
 • เป็นเครื่องพิมพ์ Flatbed มี่ตั้งแต่รุ่น Entry model ไปจนถึง Production ซึ่งมี specficication ที่ต่างกัน 
 • คุณภาพของงานพิมพ์ที่ได้ใกล้เคียง Photographic Print เพราะเราใช้เทคโนโลยี Grayscale Printheads คือ หยดหมึกมีขนาดเล็กและมีขนาดที่แตกต่างกัน 6 -42 พิโคลิตร ทำให้ภาพที่ได้มีโทนสีที่เรียบและประหยัดหมึกพิมพ์
 • หมึกพิมพ์ 5 สี : C, M, Y, K และ W
 • พิมพ์วัสดุที่มีความหนาได้สูงที่สุด 4.8 เซนติเมตร
 • สามารถพิมพ์หลาย pass เพื่อให้งานพิมพ์ที่ได้มีมิติและมีผิวสัมผัสได้
 • ความเร็วในการพิมพ์ 22 ตารางเมตร/ชั่วโมง(Production Mode) , Express Mode ความเร็วในการพิมพ์ได้ถึง 32 ตารางเมตร/ชั่วโมง, Color+white ความเร็วในการพิมพ์ 7.6 ตารางเมตร/ชั่วโมง
 • ขนาดสูงสุดของวัสดุแบบแผ่น 1.25 x 2.5 เมตร
 • พิมพ์วัสดุแบบแผ่นที่มีความหนาได้สูงสุด 48 มิลลิเมตร
 • Option ในการพิมพ์ป้อนม้วน(Roll Media Option)
 • ขนาดหน้ากว้างสูงสุดของวัสดุแบบม้วน : 0.9 – 2.2 เมตร
 • ขนาดงานพิมพ์ของวัสดุแบบป้อนม้วนได้สูงสุด : 2.9 เมตร
 • ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของแกนวัสดุแบบป้อนม้วนได้สูงสุด : 24 มิลลิเมตร
 • จำนวนหัวพิมพ์ทั้งหมด(Print head) : 10 หัว(2 หัวพิมพ์ต่อ 1 สี)
 • ขนาดเครื่องพิมพ์ : 4.1x2.0 เมตร (ถ้ามี RMO : 4.1x2.3 เมตร )
 • น้ำหนักเครื่องพิมพ์ : 473 กิโลเมตร(ถ้ามี RMO : 650 กิโลเมตร)กระแสไฟฟ้า : single phase AC 220-240 VAC, 1 x 13 A, 1 x 8A
 • อุณหภูมิในการทำงาน 18 – 30 องศาเซลเซียส RH 30%-70%

Technical Details
Item model number Acuity Select EY
Sku No PFujifilm-Acuity Select EY-1
Brand fujifilm
Quantity 1
Minimum Quantity 1