Cannon TM-5200
$69000.00

OverView

 

 

รายละเอียด

CANON imagePROGRAF TM-5200 Plotter
หมวกหน้ากว้าง | ขนาดใหญ่ (LFP)

หน้ากว้างขนาด 24″

ระบบหมึกพิมพ์กันน้ำ  5  สี

เปลี่ยนตลับหมึกได้โดยไม่ต้องหยุดพิมพ์งาน

ความคมชัดทุกรายละเอียดการพิมพ์สูงสุด 2,400 x 1,200 dpi ด้วยหมึกกันน้ำ

ความเร็วในการพิมพ์ 27 วินาที / A1 (CAD)

ผมความกว้าง แบบม้วน 203.2 - 610 มม.

ความยาวของการพิมพ์งาน กระดาษม้วน 18 เมตร 

ความยาวของการพิมพ์กระดาษ Cut Sheet 16 เมตร

Starter ink MBK 130 ml และ BK CMY 90 ml รวมทั้งหมด 490 ml

รองรับกระดาษม้วน สติกเกอร์ และกระดาษแผ่น

 

 

Quantityshare this on

 

 

รายละเอียด

CANON imagePROGRAF TM-5200 Plotter
หมวกหน้ากว้าง | ขนาดใหญ่ (LFP)

หน้ากว้างขนาด 24″

ระบบหมึกพิมพ์กันน้ำ  5  สี

เปลี่ยนตลับหมึกได้โดยไม่ต้องหยุดพิมพ์งาน

ความคมชัดทุกรายละเอียดการพิมพ์สูงสุด 2,400 x 1,200 dpi ด้วยหมึกกันน้ำ

ความเร็วในการพิมพ์ 27 วินาที / A1 (CAD)

ผมความกว้าง แบบม้วน 203.2 - 610 มม.

ความยาวของการพิมพ์งาน กระดาษม้วน 18 เมตร 

ความยาวของการพิมพ์กระดาษ Cut Sheet 16 เมตร

Starter ink MBK 130 ml และ BK CMY 90 ml รวมทั้งหมด 490 ml

รองรับกระดาษม้วน สติกเกอร์ และกระดาษแผ่น

 

 

Technical Details
Item model number TM-5200
Sku No Cannon TM5200
Brand canon
Quantity 1
Minimum Quantity 1